Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

CNTT

Laravel là một PHP framework có mã nguồn mở miễn phí. Khóa học này dành cho những người muốn tự tay xây dựng một website hoàn chỉnh.

 • Giảng viên: Đặng Kim Thi
 • 52 bài giảng

Giới thiệu khóa học về Laravel PHP Framework

Về khóa học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

Đây là khóa học trực tuyến chuyên về Laravel PHP Framework, được xây dựng và hệ thống từ những kiến thức nền tảng cơ bản nhất đến những vấn đề chuyên sâu nhất, sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3.

Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing – Học thông qua thực hành.

Laravel

Nội dung khóa học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

 • Phần 1: Giới thiệu khoá học
 • Phần 2: Thiết lập môi trường local
 • Phần 3: Định tuyến Route
 • Phần 4: Điều khiển Controller
 • Phần 5: Hiển thị View
 • Phần 6: Làm việc với cơ sở dữ liệu
 • Phần 7: Sử dụng lệnh SQL trong Laravel
 • Phần 8: Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM
 • Phần 9: Dự án ToDo List
 • Phần 10: Tổng kết

Bạn sẽ học được gì?

 1. Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì.
 2. Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel.
 3. Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel.
 4. Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL.
 5. Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn.
 6. Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
 7. Tạo layout chung cho ứng dụng website.
 8. Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu.

Thông tin giảng viên

Giảng viên Đặng Kim Thi:

 • Lập trình viên tham gia nhiều dự án.
 • Bắt đầu tham gia vào ngành lập trình với vai trò là developer cho dự án “Phần mềm quản lý bệnh viện” từ năm 2004.
 • Có nhiều kinh nghiệm phát triển các ứng dụng web cho khách hàng là các công ty Nhật Bản.
 • Dự án web game tham gia gần đây nhất là game Thú Vương.
 • Từ năm 2010 tới nay đã giảng dạy tại FPT APTECH.

 

Trả lời