Thành Thạo Với Google Spreadsheets

Giảng viên: Đinh Thế Hùng 29 bài giảng Giới thiệu khóa học Google Spreadsheets Khóa học Thành thạo với Google Spreadsheets được giảng dạy bởi giảng viên Đinh Thế Hùng. Đây không phải một khóa học tin học văn phòng lý thuyết tuần tuý khô khan, học viên theo học khóa học này sẽ vừa […]

Đọc tiếp

Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT – Ngàn doanh nghiệp cần

IT là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin. Khóa học này sẽ giúp bạn khai thác kiến thức về IT một cách hiệu quả. Giảng viên: Trần Đắc Tốt 39 bài […]

Đọc tiếp