Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Trong Thế Giới Phẳng

Giảng viên: Ths. Nguyễn Duy Kha 36 bài giảng Giới thiệu khóa học Xây dựng thương hiệu cá nhân Thương hiệu cá nhân không chỉ đơn thuần là gây dựng một hình ảnh ra thế giới bên ngoài mà nó còn là sự tự nhận thức về các điểm mạnh, yếu, kỹ năng, cảm xúc… […]

Đọc tiếp