Thành Thạo Với Google Spreadsheets

Giảng viên: Đinh Thế Hùng 29 bài giảng Giới thiệu khóa học Google Spreadsheets Khóa học Thành thạo với Google Spreadsheets được giảng dạy bởi giảng viên Đinh Thế Hùng. Đây không phải một khóa học tin học văn phòng lý thuyết tuần tuý khô khan, học viên theo học khóa học này sẽ vừa […]

Đọc tiếp